project|home

 

 

 

 

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ


Μ Ε Λ Ε Τ Η  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  -  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Η

 

 

 

Υπηρεσίες

Επιθυμείτε να χτίσετε το σπίτι που ονειρεύεστε ή να ανακαινίσετε την κατοικία σας, και επιλέγετε συνειδητά Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Eμπιστεύεστε τη διαμόρφωση του προσωπικού σας χώρου στα χέρια των ειδικών, αναζητώντας την ισορροπία και την αρμονία που μόνο οι διαχρονικές αξίες του επιστάμενου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση μπορούν να προσφέρουν, μετατρέποντας κάθε πρόκληση σε μια ξεχωριστή δημιουργία.
Η project|home με βασικό γνώμονα ότι η ποιότητα του χώρου καθορίζει την ποιότητα ζωής μέσα σε αυτόν, σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: Σε μια νέα κατασκευή σχεδιάζει την Αρχιτεκτονική λύση, αναλαμβάνει την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, εκπονεί τη Μελέτη Εφαρμογής και υλοποιεί την κατασκευή, με έμφαση στην ποιότητα και τη λεπτομέρεια. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στο συμμετοχικό σχεδιασμό και τις αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση της ανακαίνισης, η project|home επανασχεδιάζει την κατοικία και πραγματοποιεί το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες σας, την πλήρη αξιοποίηση του χώρου και τη σύγχρονη αισθητική. Οι υπηρεσίες καλύπτουν επίσης τη διακόσμηση του εσωτερικού, την επιλογή επίπλων, εξοπλισμού και φωτισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του έργου φέρουν τη σφραγίδα των Μηχανικών της project|home που μπορούν να εγγυηθούν για το βέλτιστο του αποτελέσματος και το μοναδικό του χαρακτήρα που να ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες. Τρισδιάστατα (3D) φωτορεαλιστικά μοντέλα παρουσιάζουν με ακρίβεια τις επιλογές σας και αποκαλύπτουν το τελικό αποτέλεσμα ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Η κατασκευή υλοποιείται με σύγχρονες μεθόδους δόμησης και δοκιμασμένα υλικά, σε συνεργασία με εξειδικευμένα συνεργεία και εγγυημένους προμηθευτές, πραγματοποιώντας αρχιτεκτονικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.